4 febbraio 2011

NE POST LA 6-a DE FEBRUARO 2011...
... LIBERIGU NIN DE LA "PORKO"!

Bloguloj por digna Regado

(Iru tujtuje hejmen, "s.ro" B!)

28 ottobre 2010

Naŭa PREMIO "ZAMENHOF" Kaj PREMIO "STOPPOLONI" - Ankono, 18 de novembro 2010a

.................................................................................

(VIDU SUBE AKTUALIGON de 19-11-2010a)(Klaku sur bildoj por iĝi ilin legeblajn)
.......................................................................
Naŭa Premio Zamenhof kaj Premio Stoppoloni - 2010a
(VIDU SUBE AKTUALIGON - 19.11.2010a)
.......................................................................

Ĵaŭdo 18 de novembro 2010a, horo 21.
Avangarda Teatro "Lirio Arena".
Strato Redipuglia 57, Ancona.
Senpaga eniro.

Ankaŭ ĉi jare la atribua cerimonio de naŭa aranĝado de prestiĝaj "Premio Zamenhof - La Voĉoj de Paco" kaj "Premio Umberto Stoppoloni - La neeblaj integriĝoj" havos indan sidejon por la evento kaj pledadon de Markia Regiono, de Provinco de Ankono, de Ŝtata Taktila Muzeo ”Omero” kaj de Universitato de Paco.

Inter la sponsoroj oni citas “Elle” Konstruadojn kaj “Mariotti” Konstruadojn.


Ĉi jare, por la "Premio Zamenhof", la bronzan skulptaĵon "La Vojaĝisto" de la artisto Floriano Ippoliti, estos aljuĝata al:

NIKOLO FABI, la kantaŭtoro kiu organizas bonfarajn koncertojn por lanĉi lernajn kaj sanitarajn iniciatojn en Afriko (Sudanujo, Angolujo);

Nikolo Fabi

P.ro ROKKO ALTIERI, docento de Teorio kaj Proceduro de “Neviolenta Movado” ĉe la Universitato de Pizo, multokupa ulo, kiel intelektulo kaj civitano, pri la paca kaj neviolenta pedagogio;

Prof. Rocco Altieri

MON.NO MARIA PIA DA RECANATI, Ĉefmonaĥino por Centra-norda Italujo de la Misiistinoj de Karitato, (ordeno) de Patrino Tereza de Kalkuto kaj multokupaj tra la mondo por mildigi suferadojn de kiuj vivas en la malsano kaj malriĉeco en miseraj kaj engettigaj situacioj.
...............................................................................

La "Premio-
n Stoppoloni" estos aljuĝata al:
INSENSINVERSO (ENINVERSASENCO), La Asocio aganta en la roma kvartalo “La Magliana” pri integriĝo de malsamaj etnoj per instruado de itala lingvo.

................................................................................

Koncerto de pianisto Marko Verĝini konkludos premiavesperon kun muzikoj de Debussy Schumann, Chopin kaj Liszt.

Marco Vergini

Prezentistoj: Patricia Ĝinobili kaj Andrea Karloni.

La ĵurnalistoj Patricia Ĝinobili kaj Andrea Karloni
................................................................................

La “Premio Zamenhof” naskiĝis en la 2002a kun du celoj: la unua altiri, per amaskomunikiloj, la publikan sentemon, pri iuj ekzemploj de vivo alternativaj rilate la modeloj kiujn societo bazita sur individuismo proponas; la dua oferi pli profondan konon de Esperanta Movado laŭ siaj fondantoj principoj: paco, solidareco inter popoloj, respekto pri ĉiuj lingvoj kai ĉiuj kulturoj.

Dum tiuj ĉi ok jaroj la manifestacio sin konigis de ĉiam kreskanta publiko, sin akirante estimon kaj konsideron de aŭtoritatoj, de amaskomunikiloj, de asocioj devontiĝitaj pri samaj valoroj kaj de multaj gravaj intelektuloj.
Kontribuis al la “Premio” gravaj artistoj kiel Valeriano Trebbiani, Loreno Sguanĉi kaj Floriano Ippoliti; ricevis “Premion” tre famaj personoj de spektaklo (Luko Zingaretti, Lella Kosta, Klaudio Abbado, Moni Ovadia, nur menciante iujn el ili) kaj sociaj kaj kulturaj operaciantoj malpli konataj sed kapablaj de profonde efiki en iuj sociaj situacioj.
La “Premio Stoppoloni", inspirita al impona esperantista personeco kaj iniciatita de siaj familianoj kaj de la Pistoja Esperanto-Grupo, naskiĝis samtempe de la “Premio Zamenhof” kaj alflankigis ĝin laŭlonge sia vojo. Ĝi sin proponas koniĝi kaj helpi iujn sociajn iniciatojn pri solidareco; kiujn nur la kuraĝo kaj la sindediĉo de malmultaj homoj kapablas elirigi el la regno de neeblaj aferoj.

FEI (Itala Esperanto-Federacio)
.................................................................................

Aktualigo de 19-11-2010a

Antaŭe la premiado, infanoj de elementa
lernejo de Ankono
kantas kanzonetojn esperante

Mon.no MARIA PIA DA RECANATI recevas Prmion "Zamenhof"

Prof.ro Rocco Altieri recevas Premion "Zamenhof"

La kantaŭtoro NIKOLO FABI recevas Premion "Zamenhof"

Asocio INSENSOINVERSO recevas Premion "Stoppoloni"

La publiko aplaŭdas je la konkludo de spektaklo
..................................................................................

12 aprile 2010

Forpasinta ekde tridek jaroj, sed tiel longvida, ke li antaŭvidis ĉion:
.............................................................................


JOHANO RODARI
23.10.1920 - 14.04.1980Johano Rodari, naskiĝis en Omegna provinco de Novara - It (hodiaŭ prov. de Verbania) je 1920a; post sia sperteco en elementa instruado, li laboris kiel ĵurnalisto ĉe “l’Unità” kaj ĉe “Paese sera” kaj skribis por infaneco, prizorginte ankaŭ iujn programojn por infanoj ĉe la RAI (Itala Radio-Televizio). Li estrigis la “Pioniere” (Pioniro), ilustritan semajnan revuon por geknaboj, kaj la “Giornale dei genitori” (Ĵurnalo de Gepatroj); Li longe kunlaboris en la “Corriere dei Piccoli” (Kuriero de Etuloj) kaj en “La Via Migliore” (La Plej bona Vojo), disvastiĝinta periodaĵo de la italaj ŝparkasoj. Liaj libroj havis sennombrajn tradukojn kaj meritis plurajn rekonsignojn inter kiuj la prestiĝan Premion Andersen (1970), “Nobelpremio” por infanaj literaturo. J. Rodari mortis en Romo je 1980a.
(El
http://www.valletrompia.it/esy/doc/88523/RODARI_2007.pdf )


Johano Rodari

La lando de mensoguloj


(GALIMATIO)


Estis jam, tie

en la loko de Kie,

lando de mensoguloj.

En tiu lando neniulo

diris la veron,

oni nomis laŭ sia nomo

ankaŭ ne la cikorion:

estis deviga la mensogo.


Ĉe la sunleviĝo

estis iu tuj preta

kiu diris: “Kia bela sunsubiro!”

Vespere, se lunlumo

brilegis pli

ol lumturo

popolo plendis:

“Uhj do, kia obskura nokto,

oni nepre nenion vidas”.


Se vi ridis oni vin kompatis:

“Mizerulo, domaĝe,

kio malbono okazis

al li?”

Se vi ploris: “Kia ulo originala,

ĉiam bonhumora, ĉiam jubila.

Eble li havas amason da mono”.

Oni nomis akvo la vinon,

seĝo la tavolon

kaj ĉiujn vortojn

oni inversiis kiel decis.

Ne estis permesita fari alimaniere,

kaj ĉiuj tiom kutimiĝis

ke ili same interkompreniĝis.


Iun tagon en tiu lando

hazarde alvenis povrulo

kiu neniam legis

la kodon de mensoguloj,

kaj li ĉirkaŭvagadis

sen iu prikonsidero

nomante tago la tagon

kaj la piron piro,

kaj ne diris unu vorton
kiu ne estus vera.

De hoidiaŭ al morgaŭ

oni faris kapti lin

fare de hundokaptisto

kaj enfrenezulejgi lin.

“Li estas tutfreneza:

diras ĉiam la veron”.

“Ja ne, nu ja, nu iru…”

“Je l’honorvorto: li estas

vere kazo tre interesa,

kvincent kaj unu profesoroj

venos de malproksime

por studi lian cerbon…”

La strangan malsanon

oni priskribis en tridek tri partoj

en la “Gazeto de la mensogoj”.


Finfine por kontentigi

popolan

scivolemon

oni laŭpage eksponis

Homon-kiu-diris-la-veron

en la “zoo-neloĝika ĝardeno”

(oni reversis ankaŭ tiun nomon)

en kaĝo de ferbetono.


Imagu al si la svarmo.

Sed tiu ĉi ne interesu.

Estu pli gapiga afero,

ke malsano infekta montriĝis

kaj iom post iom

en la tuta urbo diseliĝis.

la bacilo de la vero

Doktoroj, policistoj, aŭtoritatoj

faris sian plejeblon

por bremsi epidemion.

Ja ne, nenio farebla.

De la plej maljuna ĝis la plej eta

la uloj ja fine nomis

pano la panon kaj vino la vinon,

blanko la blankon kaj nigro la nigron:

la kaptiton ili liberis ,

kaj lin prezidanto elektis;

tiuj kiuj ne kredas al mi

nenion komprenis pri tiu ĉi.


(Vidu italan originalan tekston:
http://www.paroledautore.net/filastrocche/italiane/rodari/rodari-bugiardi.htm )


30a Datreveno de forpaso de Johano Rodari

La stelkometo Johano Rodari 1973
................................................................................

29 marzo 2010

Forpasis Maŭro La Torre (1946-2010)

Prof.ro Maŭro La Torre

Itala Esperantismo funebras pro la morto de aktivega esperantisto, homo de granda demokrata kulturo kaj estimata profesoro ĉe la Tria Universitato de Romo.

Por pli scii pri funebra cerimonio iru al retejo de "educado.net":

http://www.ipernity.com/blog/edukado.net/238977


Pri la Profesoro (en it):

http://www.uniroma3.it/persona.php?persona=hvH+J/diUVOM2UDKai67WvIY8vl6MlogqYBppj9H8hU=&cf={cf}


http://host.uniroma3.it/docenti/latorre/ekpagxo.htm

................................................................................

6 marzo 2010

"ORA ITALIO" - Pierangelo Bertoli - 1992a Jaro

................................................................................

!!! ĈIO ŜANĜIS ...

al plimalbono !!!


................................................................................

5 marzo 2010

JUNAJ ESPERANTISTOJ: FESTIVAL-DATO ALPROKSIMIĜAS.., PRETIGU VIN!

..............................................................................
(Oficiala inform-servo de Itala Esperanto-Federacio)

INTERNACIA JUNULARA FESTIVALO EN ITALUJO: -1 MONATO!
LA 2-A ALIĜPERIODO FINIĜOS LA 15-AN DE MARTO!


Ankoraŭ estas malpli ol unu monato antaŭ la Internacia Junulara Festivalo de la Itala Esperantista Junularo, kiu okazos en la belega regiono Trentino, en Italujo, de la 31-a de marto ĝis la 6-a de aprilo!

Kial partopreni? Mmm.., ni listigu laŭorde:

- Ĉar estas antaŭviditaj teatraĵoj, koncertoj, rolludoj, debatoj, diskutrondoj, kursoj pri danco kaj itala kuirarto, gustumado de lokaj vinoj kaj manĝaĵoj, sed ankaŭ sciencaj prelegoj kaj kursoj pri lingvoj;
- Ĉar partoprenos cento da junaj homoj el la tuta mondo;
- Ĉar dum la festivalo okazos ekskursoj al la belega montaro de Trentino-Supra Adiĝo kaj al ties plej vizitindaj urboj;
- Ĉar la festivalejo atingeblas facilege per trajno, buso, automobilo, aviadilo kaj eĉ biciklo (biciklovojo Valsugana);
- Ĉar IJF estas la plej mojosa Esperanto-festivalo!


Kaj la ĉijara programo daŭre havas nepardoneblan mankon, kiun ni ne sukcesis plenigi ĝis nun: mankas... VI!

Ĉijare pasigu vian paskan libertempon kune kun junuloj el la tuta mondo!

Ĉiuj informoj troveblas en la retpaĝaro:

Sed aliĝu rapide: ĝis la 15-a de marto, validas la DUA aliĝ-periodo, kiu ebligas rabaton de plimalpli 20 euroj rilate al la aliĝkotizo kiu validos poste kaj por tiuj, kiuj aliĝos surloke!

http://iej.esperanto.it/ijf/2010

..............................................................................

17 febbraio 2010

..................................................................................
NOBEL-PREMIO POR LA PACO AL UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO (UEA), LAŬ OK BRITAJ PARLAMENTANOJ.

La 15a de februaro 2010a, ni ricevas el la IEF (Itala Esperanto-Federacio) la sekvantan gazetan komunikaĵon:


"Nobel-premio por la Paco al la Universala Esperanto-Asocio (UEA), laŭ ok britaj parlamentanoj.


Ok britaj parlamentanoj proponis al la komitato de Paco-Premio la aljuĝon de la premio rilatanta la 2010a al Tutmonda Esperanto-Asocio. La ok parlamentanoj, iuj estas tre konataj en Britujo, estas (apude la nomo estas indikita la partion):


Andrew Smith, Laborpartio
Austin Mitchell
, Laborpartio
Bill Etherington
, Laborpartio
Oliver Heald
, Partio de Konservativuloj
Charles Kennedy
, Liberaldemokrata partio
Lord Bob Maclennan
, Liberaldemokrata partio

Lord Robin Corbett, Laborpartio
Roger Gale
, Partio de Konservativuloj


Esperanto estas internacia lingvo proksimume evoluinta je la fino de deknaŭa jarcento kiu sin proponigas, je monda nivelo, kiel facila ilo por la reciproka kompreno inter popoloj kaj oni ĝi konceptis tiamaniere ke estu lernita kaj utiligita de ĉiuj. Ĝi naskiĝis el paca idealo kaj kunlaborado inter homoj kaj sin lokas super ĉiuj etnaj, politikaj, religiaj diversecoj kaj - tial ke vere ĝi estas propra lingvo de neniu nacio kaj estas komprenebla por ĉiuj laŭ principo de egaleco - ĝi nin protektas kontraŭ la kultura kaj ekonomia supereco de fortuloj kaj kontraŭ risko de unukultura vido de la mondo.

La Universala Esperanto-Asocio (UEA) havas sian sidejon en Nederlando kaj reprezentas l’Esperanta Movado ĉe UN kaj UNESKO.
En Italujo Esperanto estas reprezentita de Itala Esperanto-Federacio (IEF), kuj estas morala institucio per Decreto de la Prezidanto de Respubliko n° 1720, de la 28 de junio 1956, sen profita celo, organizita per ĉirkaŭ kvardek grupoj en la tuta Lando."

Fotografia portreto de juna Alfredo Nobel
..................................................................................
Esperanto Italia - FEI
Via Villoresi, 38, 20143 Milano
www.esperanto.it, ufficio.stampa@esperantoitalia.it

.................................................................................