24 agosto 2009

76a ITALA KONGRESO DE ESPERANTO en la urbo KASINO (en provinco de Frosinone), mezvoje inter Romo kaj Napolo.

......................................................................................................

76° CONGRESSO ITALIANO DI ESPERANTO, CASSINO (Prov. di Frosinone)

..................................................................................

Antikva desegno de fama Abatejo de Montokasino
Antico disegno della celebre Abbazia di Montecassino


Kasino, 2009.08.28 - 09.03

Itala Esperanto-Federacio invitas vin al la

76a Itala Kongreso de Esperanto

en la urbo Kasino, (en provinco de Frosinone)

mezvoje inter Romo kaj Napolo.

Tie vi trovos:

Esperantistojn el pluraj landoj de Eŭropo kaj eĉ pli

Ĉiujn organizajn kunvenojn de nia nacia movado

Tutan nemalhaveblan vicon da kulturaj prezentoj

Gravajn kulturajn seminariojn

Junularajn aranĝojn, prizorgataj de IEJ

Tuttagajn kaj duontagajn ekskursojn

La Abatejon, unu el la plej famaj en la mondo

Kursojn elementajn kaj progresigajn de la internacia lingvo

kaj kie, espereble, ni trovos

VIN

......................................................................................................

76° CONGRESSO ITALIANO DI ESPERANTO, CASSINO (Prov. di Frosinone)

..................................................................................

Esencaj notoj pri Esperanto - Klaku por pligrandigi
Caratteri essenziali dell'Esperanto - Clicca per ingrandire
..................................................................................

Cassino, 28.08 - 03.09.2009

La Federazione Esperantista Italiana vi invita al

76° Congresso Ital. di Esperanto

a Cassino, in provincia di Frosinone.

Qui troverete:

Esperantisti provenienti da molti Paesi di Europa ed oltre

Tutti i convegni organizzati dal nostro movimento nazionale

Tutta una serie irrinunciabile di eventi culturali

Importanti seminari culturali

Junularajn aranĝojn (allestimenti giovanili), organizzati dalla Gioventù Esperantista Italiana

Escursioni giornaliere e semigiornaliere

L’Abbazia, una delle più famose al mondo

Corsi elementari e progressivi di lingua internazionale

E dove speriamo di trovare anche

VOI

La Abatejo complete rekonstruita
poste la tuta milita detruado de 1944a
L'Abbazia completamente ricostruita
dopo la totale distruzione bellica del 1944

..................................................................................