17 febbraio 2010

..................................................................................
NOBEL-PREMIO POR LA PACO AL UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO (UEA), LAŬ OK BRITAJ PARLAMENTANOJ.

La 15a de februaro 2010a, ni ricevas el la IEF (Itala Esperanto-Federacio) la sekvantan gazetan komunikaĵon:


"Nobel-premio por la Paco al la Universala Esperanto-Asocio (UEA), laŭ ok britaj parlamentanoj.


Ok britaj parlamentanoj proponis al la komitato de Paco-Premio la aljuĝon de la premio rilatanta la 2010a al Tutmonda Esperanto-Asocio. La ok parlamentanoj, iuj estas tre konataj en Britujo, estas (apude la nomo estas indikita la partion):


Andrew Smith, Laborpartio
Austin Mitchell
, Laborpartio
Bill Etherington
, Laborpartio
Oliver Heald
, Partio de Konservativuloj
Charles Kennedy
, Liberaldemokrata partio
Lord Bob Maclennan
, Liberaldemokrata partio

Lord Robin Corbett, Laborpartio
Roger Gale
, Partio de Konservativuloj


Esperanto estas internacia lingvo proksimume evoluinta je la fino de deknaŭa jarcento kiu sin proponigas, je monda nivelo, kiel facila ilo por la reciproka kompreno inter popoloj kaj oni ĝi konceptis tiamaniere ke estu lernita kaj utiligita de ĉiuj. Ĝi naskiĝis el paca idealo kaj kunlaborado inter homoj kaj sin lokas super ĉiuj etnaj, politikaj, religiaj diversecoj kaj - tial ke vere ĝi estas propra lingvo de neniu nacio kaj estas komprenebla por ĉiuj laŭ principo de egaleco - ĝi nin protektas kontraŭ la kultura kaj ekonomia supereco de fortuloj kaj kontraŭ risko de unukultura vido de la mondo.

La Universala Esperanto-Asocio (UEA) havas sian sidejon en Nederlando kaj reprezentas l’Esperanta Movado ĉe UN kaj UNESKO.
En Italujo Esperanto estas reprezentita de Itala Esperanto-Federacio (IEF), kuj estas morala institucio per Decreto de la Prezidanto de Respubliko n° 1720, de la 28 de junio 1956, sen profita celo, organizita per ĉirkaŭ kvardek grupoj en la tuta Lando."

Fotografia portreto de juna Alfredo Nobel
..................................................................................
Esperanto Italia - FEI
Via Villoresi, 38, 20143 Milano
www.esperanto.it, ufficio.stampa@esperantoitalia.it

.................................................................................

11 febbraio 2010

ZLANGO? Konsentite, kondiĉe ke ne estu ESPERANTO!

................................................................................


La Itala Publika Televizio (RAI - Tg3 “Neapolis”) donis hodiaŭ (malnovan?) sciigon pri sinnomanta israela “kreinto” kiu inventis lingvaĵon per ikonoj kaj simboloj kun universala signifo por interŝangi telefonajn mesaĝetojn kun tiuj kiuj parolas diversajn lingvojn kiujn oni ne konas.
Tamen, kiel oni vidas, la la
ŭvorta signifo estas indikita en Angla.

Speco de Esperanto por la SMS”, kiel la mema aŭtoro ĝin definis, kaj kiun li nomis “ZLANGO”. Pormomente nur unu itala telefona kompanio adoptis “Zlango-n”, sed oni antaŭvidas ke ankaŭ la aliaj faros frue la saman (vidu: http://www.tim.it/consumer/o92082/servizio.do ).


Sume, oni uzas per reclama kaj komunikema preteksto la ekzemplon de internacia planilingvo Esperanto, sed… per la kobuto ke oni faras ion por disvastigi kaj konsekvence uzi ĝin verŝajne ankaŭ por la SMS.

Male, la “ĉio estas bona krom Esperantoŝajnas esti ankoraŭfoje strategia manovro por la universala boikoto kombinita far tiuj kiuj havas la plej egoistojn avantaĝojn por ke Esperanto restus forapartigata en l’angulo de “utopioj”…
...tiuj facile realigeblaj, se tamen oni tion volus.

..............................................................................

6 febbraio 2010

OMAĜO AL JOHANO RODARI

...........................................................................
"La ĵurnalo de katoj"
(de Ĵohano Rodari*)

La katoj havas ĵurnalon
kun ĉiuj la novaĵoj
kaj en la lasta paĝo
la “Malgrandaj Reklamaĵoj”.

“Oni serĉas komfortan domon
kun foteloj ekstermodaj:
oni ne akceptas infanojn
ĉar ili tiras la voston”.

“Mi serĉas maljunan sinjorinon
por la celo de kompanio.
Precizigi referencojn
kaj konton en la viandobutiko”.

“Premiita ĉasisto
serĉas postenon en grenejo”.
"Vegetarano, fraŭlo,
serĉas riĉan laktovendiston”.

La senhejmaj katoj
la dimanĉan posttagmezon
legas tiujn ĉi anoncetojn
pli belaj ol romano.

Dum unu aŭ du horetoj
ili revas per malfermitaj okuloj,
post ili iras pretiĝi
por la noktaj koncertoj.

J. Rodari (*)


(*) Johano Rodari, 1920 -1980, estis famega itala pedagogiisto kaj verkisto de poezioj, fabeloj, gurdaĝoj, k.t.p., por infanoj.
.........................................................................................