24 agosto 2009

76a ITALA KONGRESO DE ESPERANTO en la urbo KASINO (en provinco de Frosinone), mezvoje inter Romo kaj Napolo.

......................................................................................................

76° CONGRESSO ITALIANO DI ESPERANTO, CASSINO (Prov. di Frosinone)

..................................................................................

Antikva desegno de fama Abatejo de Montokasino
Antico disegno della celebre Abbazia di Montecassino


Kasino, 2009.08.28 - 09.03

Itala Esperanto-Federacio invitas vin al la

76a Itala Kongreso de Esperanto

en la urbo Kasino, (en provinco de Frosinone)

mezvoje inter Romo kaj Napolo.

Tie vi trovos:

Esperantistojn el pluraj landoj de Eŭropo kaj eĉ pli

Ĉiujn organizajn kunvenojn de nia nacia movado

Tutan nemalhaveblan vicon da kulturaj prezentoj

Gravajn kulturajn seminariojn

Junularajn aranĝojn, prizorgataj de IEJ

Tuttagajn kaj duontagajn ekskursojn

La Abatejon, unu el la plej famaj en la mondo

Kursojn elementajn kaj progresigajn de la internacia lingvo

kaj kie, espereble, ni trovos

VIN

......................................................................................................

76° CONGRESSO ITALIANO DI ESPERANTO, CASSINO (Prov. di Frosinone)

..................................................................................

Esencaj notoj pri Esperanto - Klaku por pligrandigi
Caratteri essenziali dell'Esperanto - Clicca per ingrandire
..................................................................................

Cassino, 28.08 - 03.09.2009

La Federazione Esperantista Italiana vi invita al

76° Congresso Ital. di Esperanto

a Cassino, in provincia di Frosinone.

Qui troverete:

Esperantisti provenienti da molti Paesi di Europa ed oltre

Tutti i convegni organizzati dal nostro movimento nazionale

Tutta una serie irrinunciabile di eventi culturali

Importanti seminari culturali

Junularajn aranĝojn (allestimenti giovanili), organizzati dalla Gioventù Esperantista Italiana

Escursioni giornaliere e semigiornaliere

L’Abbazia, una delle più famose al mondo

Corsi elementari e progressivi di lingua internazionale

E dove speriamo di trovare anche

VOI

La Abatejo complete rekonstruita
poste la tuta milita detruado de 1944a
L'Abbazia completamente ricostruita
dopo la totale distruzione bellica del 1944

..................................................................................

3 agosto 2009

PLIMULTIĜAS LA ESPERANTISTAJ RETTAGLIBROJ (BLOGOJ) EN LA MONDO

......................................................................................................
CRESCONO NEL MONDO I BLOG (WEBDIARI) ESPERANTISTI
......................................................................................................

TEMO REPROPONITA KUN NEEGALA DATO
ARGOMENTO RIPROPOSTO CON DATA DIVERSA
..................................................................................

Mi dankas LUIS GUILLERMO, kaj mi pardonpetas por esti ĉerpinta inspiron el lia blogo sen demandi permeson.


Ringrazio LUIS GUILLERMO, e domando scusa per aver attinto al suo blog senza chiedere il permesso.

..................................................................................

Estas ĉiam tre ĝisdata la rettaglibro (blogo) de Luis Guillermo Restrepo Rivas, kolombia inĝeniero de Medellin, rilate al la listo de malnovaj kaj novaj rettaglibroj skibitaj esperanten, aŭ kiuj temas pri esperantaj lingvo kaj kulturo.
Nuntempe li enlistigis ĉirkaŭ tricent sesdek (360) da adresoj el la tutamondo kiujn vi vidas tie sube.
Oni havas ĉiaspecajn argumentojn.

(Bildoj eltiritaj el retejo de L. Guillermo)

Vidu:.................................................................................

Sempre aggiornatissimo il blog di Luis Guillermo Restrepo Rivas, ingegnere colombiano di Medellin, riguardante l'elenco dei vecchi e nuovi blog scritti in Esperanto, o che trattano della lingua e della cultura esperantiste.
Attualmente egli elenca circa i trecentosessanta (360) indirizzi da tutto il mondo che vedete qui sotto.
C'è un po' di tutto.

(Immagini tratte dal sito web di L. Guillermo)

Vedi:
Esperanto donas saman avantaĝon ol interreto:
Pli eta kosto de komunikado tra la mondo L'Esperanto ha gli stessi vantaggi di internet: Minor costo per comunicare attraverso il mondo
......................................................................................................
(Damne! Blogger malebligas al mi de ŝangi malhelan koloron de la supra listo de blogoj)
(Accidenti! Blogger mi impedisce di cambiare il colore scuro dell'elenco dei blog qui sopra.)
Karikaturo pri Programlingvoj Desegno realigita de Luis Guillermo en la jaro 1985a (Klaku por pligrandigi) Caricatura di Programmatori di linguaggi Disegno eseguito da Luis Guillermo nel 1985 (Clicca per ingrandire)
..................................................................................